Eskadrille 722 – SAR, og meget mere

Eskadrille 722 – SAR, og meget mere.


Royal Danish Air Force Eskadrille 722 håndterer SAR tjeneste den i Danmark.
Det er dog langt fra det eneste som Esk. 722 laver.
AF: SØREN NIELSEN
Eskadrille 722
Flyvevåbnet blev dannet efter fusion af Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen, den 1. oktober 1950. Den 8. februar 1951 blev de første fem eskadriller oprettet i Flyvevåbnet, heriblandt Eskadrille 722. Eskadrillen havde base på den nu nedlagte Flyvestation Værløse, og fungerede dengang som en let transporteskadrille. Eskadrillen rådede over Supermarine Spitfire, Airspeed Oxford og Harvard flyvere.

Eskadrille 722 blev i 1956 omdannet til en ren SAR (Search And Rescue) -eskadrille, hvis primære opgave, grundet det store antal havarier på datidens jagerfly, var flyredning. Der var 79 totalhavarier med 62 dræbte i perioden 1950-1955. Siden da har SAR været eskadrillens primære formål, og er det således også i dag.

I 1957 modtog eskadrillen de første helikoptere, 7 Sikorsky S-55 redningshelikoptere. Helikopteren havde en kort flyvetid, og dens primære opgave bestod derfor i at skulle samle nødstedte op, som andre fly havde fundet. I 1961 overtog Eskadrille 722 samtlige danske Catalina søfly, og de arbejdede for Geodætisk Institut i Grønland.

I 1962 modtog Søværnet de første helikoptere af typen Alouette III. Disse helikoptere blev en del af Eskadrille 722 frem til 1977, hvor Søværnets Flyvetjeneste blev oprettet som en myndighed under Søværnets Operative Kommando. Søværnets Flyvetjeneste blev opløst 31. december 2010, og AgustaWestland Lynx-helikoptere blev derefter til Eskadrille 723 I Royal Danish Air Force.

EH-101 igang med en landing, bemærk den åbne rampe.
 
De sidste checks er blevet gjort, og helikopteren er nu klar til at taxi ud til takeof.


EH-101 Merlin
Eskadrillen modtog i 1965 den første Sikorsky S-61 Sea King, en arbejdshest uden lige, som blev anvendt i 45 år – indtil sin udfasning i 2010, hvor den blev erstattet af AgustaWestland EH-101 Merlin. Den første af i alt 14 EH-101 helikoptere blev overdraget til eskadrillen i 2006. Seks af de leverede helikoptere blev overdraget til Royal Air Force (RAF), der allerede havde Merlin helikopteren i aktiv tjeneste, og havde et presserende operationelt behov for flere helikoptere end AgustaWestland kunne levere, blandt andet med indsættelsen af helikoptere i Afghanistan. Eskadrillen modtog i 2009, seks nye helikoptere fra fabrikken, som erstatning for de seks, der tidligere var overdraget til RAF.

En drøm for en pilot at flyve, sådan lyder det fra Eskadrille 722, når de bliver spurgt om, hvordan den nyeste helikoptere i Royal Danish Air Force, AgustaWestland EH-101 Merlin, er at flyve. Eskadrille 722 har siden 2010 fløjet den store EH-101 Merlin helikopter, efter at den overtog SAR rollen, fra Sikorsky S-61 Sea King. Med de 45 års aktiv og utrolig pålidelig tjeneste, har det ikke været nemt at tage over fra den gamle dame.

Det har ikke været uden bump på vejen at nå så langt, og meget kan man sige om EH-101 Merlin helikopteren, men problemerne har ikke ligget i, hvordan Eskadrille 722 har brugt, og vedligeholdt helikopterne. Problemer med motorerne, uforudsete revner, lang leveringstid, lande der nærmest opkøber AgustaWestlands komplette reservelager, således at resten af operatørerne ikke har mulighed for at få de nødvendige reservedele, da de ligger på et lager hos en operatør, og ikke er hos AgustaWestland, men ligger på lager hos en operatør.

Den nye helikopter
Som alle nye ting, er der nye rutiner og nye ting, der skal læres, og en hvis erfaring skal opbygges blandt piloter, mekanikere, maintenance/ground crew, og især planlægning om, hvordan man får mest ud af EH-101 Merlin helikopteren. Dette er igennem længere tid blevet bragt som skandaler i pressen, og helikopteren er blevet kaldt en skandalehelikopter.

Erfaringen er nu opbygget, rotationsplaner for hvordan eskadrillen får mest ud af helikopteren, er lavet, og de kan stolt sige, at Eskadrille 722 er en af de operatører i verden – hvis ikke den operatør, der har flest operationelle helikoptere klar konstant, og dermed får mest ud af det antal helikoptere, de har til rådighed.

Flere lande før Danmark købte EH-101 Merlin helikopteren, og stadig flere lande har efterfølgende købt denne store arbejdshelikopter.Følgende lande, udover Danmark, råder over og bruger EH-101 (AW-101) Merlin helikopteren:

Algeriet
 • Algerian Air Force
 • Algerian Navy
Canada
 • Royal Canadian Air Force
Indien
 • Indian Air Force
Italien
 • Italian Navy
 • Italian Air Force
Japan
 • Japan Maritime Self-Defense Force
 • Tokyo Metropolitan Police Department
Portugal
 • Portuguese Air Force
Saudi Arabien
 • Royal Saudi Air Force
Turkmenistan
 • Turkmenistan Air Force
Storbritannien
 • Royal Navy
 • Royal Air Force
 
Vedligeholdelse af helikopteren er blevet ren rutine for mekanikere,
og andet vedligeholdelse-crew.

Eskadrille 722s nuværende opgaver
Eskadrille 722 udfører til dagligt følgende opgaver:
 • Eftersøgning- og Redning (SAR)
 • MEDEVAC
 • Patienttransport mellem danske sygehuse
 • Assistance til skibe i nød (f.eks pumpe assistance)
 • Havmiljøovervågning, inklusiv optagelse af vandprøver til havs
 • VIP-transporter for regering og kongehus.

Eskadrille 722 har konstant tre SAR-vagter klar på henholdsvis Flyvestation Aalborg, Flyvestation Skrydstrup og i Roskilde Lufthavn, samt hvis vejret er meget dårligt, vil der også blive udstationeret en helikopter i Rønne Lufthavn på Bornholm. Her er de klar til at gå i luften på under 15 minutter om dagen og 30 minutter om natten

Hver vagt holdes af en 5-mands besætning fra Eskadrille 722 samt en læge. Besætningen består af en luftfartøjschef, en 2. pilot, en flymaskinist, der også fungerer som hoistoperatør, en redder der også fungerer som tekniker samt en systemoperatør, der også er reserveredder. En vagt varer ca. 72 timer, med rullende udskiftning hver 3. dag.

Search and Rescue
Redningstjeneste til søs er den opgave som Eskadrille 722 altid har været kendt for. Dette skyldes ikke mindst den store civile omtale af missioner af denne type. I 2005 havde Eskadrille 722 ca. 200 af denne type missioner. Besætningen samler folk op fra skibe eller direkte fra vandet.


Merlin helikopteren hvor den hører hjemme! Her ses den cruise i et hurtigt tempo
imod sin destination.
“Eskadrille 722 har konstant tre SAR-vagter klar på henholdsvis Flyvestation Aalborg, Flyvestation Skrydstrup og i Roskilde Lufthavn
MEDEVAC og Patienttransport
MEDEVAC og transporter mellem de danske sygehuse er uden tvivl SAR-flightens største opgave. MEDEVAC er typisk akutte patienter fra de mindre øer uden hospital, som skal flyttes til fastlandet med alt fra hjerteanfald, blodpropper og voldsomme forbrændinger til mindre benbrud og fødsler. Patientoverførsler er typisk fra sygehusene på Bornholm og Samsø til de større hospitalscentre på Rigshospitalet og Skejby Sygehus.

Assistance til skibe i nød
Redningshelikopteren bliver ofte sendt ud til skibe, der er i nød. Det kan ske, at skibet er sprunget læk og har behov har lænsepumper for at kunne forblive flydende. Til den situation kan EH-101 helikopteren medbringe komplette pumpesæt, som nedsænkes til skibet. Pumpesættet indeholder alt det nødvendige materiel, og en letforståelig vejledning, så besætningen på skibet selv kan få pumpen i gang. I en sådan situation vil helikopteren typisk blive ved skibet indtil alt meldes sikkert, eller andre redningsfartøjer er ankommet til stedet.

Miljø
Eskadrille 722 deltager i den danske miljøovervågning, ved at dokumentere og opsamle prøver af olieforurening i det danske område. Helikopteren medbringer altid kamera og olie-opsamlingskit.

Andre opgaver
Eskadrille 722 flyver blandt andet med regering og kongehus, når disse har behov for hurtig transport inden for landets grænser. Desuden har flyvning for politiet længe været en betydelig opgave for en del af Eskadrille 722s personel. Af andre opgaver kan nævnes otorekognoscering, demonstrations- og opvisningsflyvning og transport af større objekter i sling. I disse år bevæger eskadrillen sig dog ind i en tid, hvor også taktisk troppetransport vil være en del af eskadrillens opgavekompleks.

Fremtiden – Taktisk troppetransport
Med erhvervelsen af EH-101 Merlin helikoptere, opstod der en ny opgave for Eskadrille 722 – taktisk troppetransport – også kaldet triple T / TTT. Merlin helikopteren er en modulær helikopter, hvilket betyder at alle 14 helikoptere kan bruges til alle opgaver, den skal blot konfigureres til den mission, den skal bruges til. Det tager kun omkring 2 timer at omkonfigurere helikopteren fra en rolle til en anden. Der sidder et hoist fastmonteret på EH-101, og når den er konfigureret til at være i SAR-rollen, vil der blive monteret endnu hoist, som fungerer som backup, hvis den fastmonterede hoist fejler.

Dette er den eneste forskel på ydersiden, som skildrer en EH-101 i SAR konfiguration, med en TTT konfiguration. Forskellen er dog ikke så lille, hvis vi tager et kig inde i helikopteren. Der vil båre, og alt lægeudstyret været skiftet ud, og alt efter hvad TTT missionen går ud på, vil der kunne være plads til op til 24 siddende, eller 48 stående mand. Foruden det store indhold af personel, kan der også monteres våben på rampen, og ud af sidedørerne. Dette giver et helt nyt aspekt af muligheder for brugen af helikopterne, end hvad der før har været muligt for Royal Danish Air Force.

Royal Air Force har allerede udnyttet disse kapaciteter i missioner i Afghanistan, hvor de bidrog med support, og transport af både personel og forsyninger. Helikopteren kan også bruges til transport af større objekter i sling, hvilket vil sige, at der under helikopteren vil blive fastspændt et større objekt, dette kan være køretøjer, kanoner, forsyninger eller andet, som således transporteres i et sling under helikopteren.
“Dette er den eneste forskel på ydersiden, som skildrer en EH-101 i SAR konfiguration, med en TTT konfiguration.”
Merlinen bliver refuelet, så den er klar til endnu en mission i mørket.

Som en del af konfigurationen til EH-101 Merlin helikopteren kan der påmonteres let bevæbning, her ses et maskingevær monteret i side vinduet.
I udlandet for at træne TTT
For tiden har Eskadrille 722 to EH-101 helikoptere på træning i sydcalifornien, på NAF El Centro, hvor de har mulighed for at øve TTT i realistiske ørkenomgivelser, og har mulighed for at flyve meget hurtigt og meget lavt, uden at de generer deres omgivelser. Det er et spændende kapitel, der først lige er startet, i Eskadrille 722s historie. Det er naturligvis eskadrillens mål, at denne nye opgave skal løses med samme høje grad af professionalisme og fleksibilitet, som det er sket med SAR de sidste 55 år.

En stor tak til Helicopter Wing Karup, Eskadrille 722, Presse og Informationsofficer Jette Elkjær, Major A.B. Mikkelsen, Chef for Ledelsessekretariatet, Presse- og informationsofficer Christer Haven, Helicopter Wing Karup, samt Premierløjtnant Niels Henrik Jensen, Eskadrille 724, for at muliggøre denne artikel.

Kilde: Forsvaret.