Escadron de Chasse 02.005 – “Île-de-France”

Escadron de Chasse 02.005 “Île-de-France”


Eskadrillen er i dag en front-line enhed, en træningsenhed, og en konverteringsenhed for alle Mirage 2000 piloter i France Air Force.
AF: SØREN NIELSEN
Escadron de Chasse 02.005
FLYMAG var i november 2014 en tur ved den franske fightereskadrille EC 02.005.

Eskadrillen har været aktiv siden 1941 og krigsårene omkring 2. verdenskrig bød på godt 7.845 togter, 10.000 flyvetimer, 37 fjendtlige fly nedskudt, og over 500 ødelagte biler og lokomotiver. Tredive piloter dræbt, og 6 blev taget som krigsfanger.

Mange såret, nogle alvorligt. “Figther Sweeps” missioner har krævet sine ofre, og eskadrillen er for deres tapre handlinger blevet tildelt det franske “Croix de la Liberation”.

Denne artikel vil tage dig igennem enhedens utallige flytninger, og give dig et indblik i historien, som har formet enheden, til den den er i dag. ‘

Eskadrillen er i dag en front-line enhed, en træningsenhed, og en konverteringsenhed for alle Mirage 2000 piloter i France Air Force.

 
Ground crewet er igang med de sidste forberedelser inden at han overdrager denne
Mirage 2000C til piloten, som er på vej ud til en mørke mission.

Historien om “Île-de-France”
Den franske fightereskadrille EC 02.005 blev oprindeligt grundlagt som 340 (Free France) Squadron under Royal Air Force / No. 340 Squadron RAF, og skabt af Charles de Gaulle, på RAF Turnhouse (den nuværende EdinburghLufthavn) i Skotland den 7. november 1941, som en del af Le Groupe de Chasse IV / 2 (Fighter Group 4-2) “Ile de France”. Eskadrillen blev dengang udstyret med Spitfire Mk I fightere.

Den 29. november 1941 blev eskadrillen operationel og patruljerede i det nordlige britiske luftrum for at forsvare Skotland. I 1942 blev de flyttet sydpå for at begynde at udføre “fighter sweeps” over det nordlige Frankrig. Disse “fighter sweeps” gik ud på at opsøge, og nedskyde fjendtlige fly. Mellem den 1. april, og 8. april 1942 blev eskadrillen baseret på Redhill Aerodrome nær Gatwick, og derefter mellem den 27. juli 1942, og 20. marts 1943 på RAF Biggin Hill.

I marts 1943 blev eskadrillen trukket tilbage, og vendte tilbage til Skotland. De var dog ikke længe Skotland, og flyttede allerede i november 1943 til det sydvestlige England for igen at lave “fighter sweeps” missioner, og anti-skibsfart missioner ud for Bretagnes kyst. Eskadrillen tilsluttede sig Wing of the Second Tactical Air Force (2 TAF) i april 1944, hvor 340 Squadron hjalp med at give fighter dækning under landgangen i Normandiet, for efterfølgende at flytte til Frankrig i august.

En Mirage 2000C med fuld afterburner, tager afsted til endnu en mission,
med den flotte baggrunde fra bjergene omkring Orange.
“I krigsårene omkring 2. verdenskrig, fløj 340 Squadron 7.845 togter, og over 10.000 flyvetimer. Eskadrillen nedskød 37 fjendtlige fly, og over 500 ødelagte biler og lokomotiver.
Anden verdenskrig
Efter at være kommet videre til Belgien i september 1944, vendte eskadrillen tilbage til Storbritannien for at flyve eskorteringsmissioner for bombefly, og var lige baseret på RAF Biggin Hill mellem den 3. november og den 19. november 1944. I februar 1945 vendte eskadrillen tilbage til 2 TAF, som på daværende tidspunkt var baseret i Holland, hvor de fløj “fighter sweeps” i resten af krigen over Tyskland. Efter en kort periode under besættelsesmagten, blev 340 Squadron overført til Armee de l’Air (Armée de l’Air) den 25. november 1945.

I krigsårene omkring 2. verdenskrig, fløj 340 Squadron 7.845 togter, og over 10.000 flyvetimer. Eskadrillen nedskød 37 fjendtlige fly, og over 500 ødelagte biler og lokomotiver. Tredive af deres piloter blev dræbt, og 6 blev taget som krigsfanger. Mange flere blev såret, nogle alvorligt.

For deres tapre handlinger, blev 340 Squadron tildelt det franske “Croix de la Liberation”. Dette blev tildelt heltene fra befrielsen af Frankrig, og er en ekseptionel ære, kun overgået af “Legion d’Honneur”. Kun 18 blev tildelt til franske militære enheder. Ud over denne tildelingen af “Legion d’Honneur” til enheden, blev også 19 af enhedens medlemmer udpeget til ordren med titlen “Compagnon de la Liberation”.

Eskadrillen blev integreret i 5. Wing i juli 1947, og blev udstyret med Bell P-63 Kingcobra. Fra juli 1949 til januar 1951, vendte eskadrillen tilbage i krig, da den blev sat ind i Indokina-krigen.

I marts 1951 modtog enheden udnævnelsen af Fighter Squadron 02.005 “Île-de-France”, og flyttede til Air Base 115 Orange-Caritat, for at konvertere til De Havilland Vampire.


Orange
På dette tidspunkt blev enhedens historie fulgt nøje af en anden eskadrille baseret på Orange, EC 01.005 “Vendée”. Begge enheder har modtaget de samme flytyper, med et par måneders mellemrum, og blev tildelt de samme operative deployments lige efter hinanden. I september 1992 fik EC 02.005 “Île-de-France” den ære at være den første enhed i Armée de l’Air, der blev udstationeret i Saudi-Arabien, da de skulle håndhæve flyveforbudszonen over Irak, efter den første Golfkrig. Enheden har efterfølgende deltaget lignende operationer i Bosnien.

I årenes løb har eskadrillen fløjet Bell P63 Kingcobra, De Havilland Vampire Mk 1, De Havilland Vampire Mk 5, SNCASE Mistral, Mystere II, Mystere IV, Super Mystere B2, Mirage IIIC, Mirage F1C og endelig Mirage 2000.

Siden 1997 har EC 02.005 “Île-de-France” været ansvarlig for uddannelse, samt operationel konvertering af alle Mirage 2000 piloter, selvom deres vigtigste opgave stadig er luftforsvar. Til dette, er enheden udstyret med 17 tosædede Mirage 2000B, og 7 enkeltsædede Mirage 2000C jagerfly.

Den 11. juni 2010 blev EC 02.005 “Île-de-France”, og EC 01.012 Cambrai udsendt til Tchad for at erstatte de sidste tilbageværende Armée de l’Air Dassault Mirage F1 på det afrikanske kontinent.

Eskadrillen har efterfølgende været en del af QRA i Polen, som en del af reaktionen fra NATO på den russiske aggression i Ukraine, samt deltaget i QRA over Baltikum, som en del af Baltic Air Policing, hvor de har haft til opgave at yde luftforsvar, og lave rekognoscering i Østersøen, og i de østeuropæiske regioner.

Selvom Armée de l’Air deltog i handlingerne over Libyen, var EC 02.005 “Île-de-France” ikke engageret i dette, men varetog QRA for andre franske enheder, som var engageret i Libyen.

Selv om regnen siler ned, så laver ground crewet checks på denne Mirage 2000C,
efter at piloten har endt sin mission, og overdraget flyet til ground crewet.
Ground crew og pilot gennemgår denne Mirage 2000C, før overlevering
fra ground crew til piloten, inden start på mission.

Dagligdagen
Foruden at være en front-line enhed, er eskadrillen også trænings, samt konverteringsenhed for alle Mirage 2000 piloter i France Air Force, om det er på C, D, N eller -5 modellen. En konvertering til Mirage 2000 pilot, tager omkring 5 til 6 måneder, alt efter hvor erfaren piloten er, og hvilken flytype piloten kommer fra. De fleste konverterings piloter er dog nye piloter, der kommer fra tidligere at have fløjet Alpha jet, som er Armée de l’Air jet trainer.

Enheden flyver til dagligt Mirage 2000B og Mirage 2000C, hvor der flyves mellem 3 til 5 sorties om dagen. Disse sorties kan bestå mellem mange forskellige missionstyper. Der bliver oftes fløjet såkaldte air superiority missioner, som enten kan være af typen “Offensive Counter Air”, eller “Defensive Counter Air”.

Offensive Counter Air (OCA) er en militær betegnelse for undertrykkelse af en fjendes militære flyvevåben, ved at ødelægge, eller uskadeliggøre deres fly, helst allerede på jorden. Dette omfatter også at beskadige infrastrukturer (f.eks start- og landingsbaner), eller logistiske mål, således at det ikke er muligt at starte, eller lande fly, og på den måde uskadeliggøre dem.

Luft-til-luft missioner gennemført af kampfly er også Offensive Counter Air, men de ses som en forholdsvis langsom måde at nå det endelige mål – total luft overlegenhed / air superiority.

Defensive Counter Air (DCA) er ligesom OCA, en militær betegnelse som dækker over alle defensive foranstaltninger til opdage, identificere, opfange og ødelægge eller uskadeliggøre fjendens styrker, der forsøger at angribe, eller trænge ind i venligt luftrum. Dette kan også dække over eskortering af fly, både i fjendtligt, samt venligt luftrum, såsom transport, bombe, eller rekognosceringsfly, som ikke er i stand til at forsvare sig selv.